Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Tallers participatius - Usos del mas de Palol Sabaldòria

Mes d'octubre 2021: participació de la ciutadania de Vilafant en dos tallers participatius per debatre els possibles usos del mas.

Taller 1 - 6 d'octubre 

El dimecres 6 d'octubre de 19 a 21 h va tenir lloc el primer taller participatiu a la Llar d'Avis. Hi van participar 7 persones.

 

Objectius

La sessió va tenir tres objectius:

 • Explicar el marc de debat, les característiques del mas, aspectes tècnics a tenir en compte i exposar exemples de projectes de rehabilitació d’edificis històrics.
 • Exposar les propostes d’usos preliminars presentades en la primera fase del procés participatiu (visita guiada al mas, qüestionari i canal Decidim Vilafant).
 • Debatre sobre els usos del mas i el seu entorn partint de les necessitats de Vilafant i de la comarca.

 

Organització de la sessió

Taller 1 Palol

La sessió es va estructurar en dues parts. Una primera part explicativa i una segona de treball i debat en grup.


En primer lloc, l’alcaldessa va donar la benvinguda i va emmarcar la sessió en el procés participatiu per a debatre sobre els futurs usos del mas Palol de Sabaldòria. A continuació, el regidor de Cultura va explicar l’estat actual del mas a partir de plànols de les tres plantes. Per últim les tècniques d’Idees van exposar exemples inspiradors de projectes de rehabilitació d’edificis històrics i van relatar les reflexions i propostes preliminars.


En la segona part de la sessió les persones participants van seure entorn una taula i amb el suport de plànols de l’edifici i fitxes de treball, es va reflexionar sobre les necessitats del municipi i de la seva àrea d’influència i es van començar a definir els usos del mas Palol de Sabaldòria.

 

Posada en comú

Es va demanar als participants que reflexionessin sobre les necessitats d'espais/equipaments de Vilafant tenint en compte els equipaments socioculturals existents. Les necessitats d'espais que es van apuntar van ser: Un espai polivalent, un espai per entitats i magatzem, un espai de trobada / sala d'estudi per adolescents i joves, i espais formatius.

A partir de les reflexions de les persones assistents al taller i de les propostes preliminars, es va establir que el nou espai del mas Palol de Sabaldòria hauria de definir el seu pla d’usos a partir de valors com: Protegir i valorar el patrimoni històric, promoure la implicació de la comunitat, integrar l’edifici en l’entorn natural, incentivar els espais educatius i transformar el mas i el conjunt Palol de Sabaldòria en un referent cultural.

 

Els usos que finalment es van proposar van ser:

 • Espai museístic amb informació sobre el patrimoni arqueològic i l’entorn natural.
 • Espai expositiu a l’exterior (troballes arqueològiques i entorn natural).
 • Sala polivalent (assaig de teatre, xerrades, cinema, etc.)
 • Programació cultural estable. Especialment a l’estiu amb concerts i teatre a la fresca.
 • Espai recepció/informació.
 • Reserva de sales que permetin fer reunions i altres activitats a les entitats, seguint un criteri de polivalència i flexibilitat.
 • Destinar dues sales a projecte LAIS: Museu de les lletres (història de la literatura catalana des del s. XV). 
 • Visites a infants i joves d’escoles i instituts per conèixer l’entorn natural i el patrimoni històric i arqueològic.
 • Cursos de formació específica relacionada amb el patrimoni històric i natural o amb la rajoleria. 
 • Vinculació a la descoberta de l’entorn, habilitar un espai a l’exterior per fer-hi acampades de curta estada.
 • Bar com a element dinamitzador. Un espai flexible, per quan hi hagi esdeveniments sobretot a l’estiu, aprofitant l’exterior per fer-hi terrassa.
 • Tenir en compte espai per aparcament.

 

A continuació es va fer una reflexió amb relació a la ubicació del mas, ja que aquesta condiciona els seus usos. També es va fer una reflexió sobre els usos que podrien donar un rendiment i facilitar el manteniment del mas, com ara: Lloguer de sales, visites d'escoles per conèixer l'entorn, bar, cinema o teatre, museïtzar el mas i cobrar l'entrada per visitar-lo. Del debat, en va sorgir una primera proposta comuna, que és consultable a l'Informe del primer taller (PDF).

 


Taller 2 - 20 d'octubre 

El dimecres 20 d'Octubre de 19 a 21h, va tenir lloc el segon taller a la Llar d'Avis. Hi van participar 11 persones

 

Objectius

 • Exposar i fer el retorn de les aportacions i conclusions del primer debat (necessitats, valors i primers usos / activitats).
 • Presentar projectes de rehabilitació d’espais que poden inspirar a co-crear un projecte per a Palol de Sabaldòria.
 • Reflexionar sobre un projecte singular per al mas que s’adeqüi als valors consensuats i cerqui aliances amb altres agents i administracions.
 • Proposar usos específics per la primera i la segona planta del mas i concretar els usos definits per la planta baixa i espai exterior.

 

Organització de la sessió

La sessió es va estructurar en dues parts. Una primera part explicativa i una segona de treball i debat en grup. A la primera part del taller, l'alcaldessa va donar la benvinguda i va emmarcar la sessió i va fer un  retorn de les propostes i va explicar que tots els usos treballats durant el primer debat es poden ubicar en el mas. A continuació, una tècnica d’Idees  va explicar les conclusions del primer debat (necessitats del municipi en relació amb l’espai, valors identificats, usos proposats i consensuats per a la planta baixa i l’espai exterior).

En la segona part de la sessió, es van organitzar tres taules de treball per a debatre els usos del mas Palol de Sabaldòria

 

Posada en comú

Taller 2 Palol

Un cop treballat per grups, les diverses taules van posar en comú les seves conclusions. 

En el debat final es va mostrar un punt de consens en suggerir que el mas ha de combinar:

 • Espai Comunitari (planta baixa i exterior). Espai multifuncional (sala polivalent), espai de recepció i exposició.
 • Espai Formatiu i d’Innovació (primera planta). Espai destinat a aules formatives (cicles formatius, cursos universitaris, etc.) que permeti cercar sinergies amb altres administracions.
 • Espai complementari (segona planta). Espai que permeti ubicar servei municipal (ràdio) i espai per a estades puntuals relacionades amb espai formatiu o artístic.

Els resultats del procés participatiu per definir els usos per al mas de Palol de Sabaldòria, es presentaran a la Comissió de Seguiment i es farà publicitat a través dels mitjans de comunicació locals i de ràdio Vilafant. L’informe es podrà consultar a la web de l’Ajuntament i a la plataforma Decidim.

 

Per saber-ne més, podeu consultar l'informe del segon Taller (PDF).

 

 

 

Document Actions