Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Entitats sòcioculturals

Per consultar la resta d'entitats, adreceu-vos a la web d'associacions esportives i escolars.


Associació Animalets busken kasa

Cristina Heras - Presidenta (689.16.53.78)
animalets_busken_kasa@ hotmail.com

Amics del Manol i Palol Sabaldòria (blog)
Quim Gifre (667.53.45.48)
amicsmanol@gmail.com

AECC Catalunya contra el càncer (web)
Olga Serrats (629.32.52.42)
olga.serrats@aecc.es

Associació Canaricultora de Vilafant
Associació de canaricultors
Josep Marín - President
acvilafant@gmail.com

Associació Cultural Llum de Ioga
Antònia Pérez (653 557 036)
antoperezrico@gmail.com

Associació de la gent gran de Vilafant - "Clau de Sol" (blog)
Lluís Riera (972 67 28 16), Antoni Casellas (609 45 07 41)
claudesolvilafant@gmail.com

Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilafant (Facebook)
Rafel Renart - Secretari (649.65.76.85)
avpcvilafant@gmail.com


Associació de Veïns de Les Forques i entorns
 José Miguel Robles - President (630 037.433)
Enrique Gómez - Secretari (667 796 667)
 roblesbar@gmail.com - avlesforques@gmail.com

Centre de cultura i esbarjo
Albert Pineda – President (972.54.63.27)
cce@vilafant.info

Colla gegantera i grallera "Els Rajolers"   
Carina Gispert – Presidenta     (972.67.26.74) i (617.53.32.62)
gegantsvilafant@gmail.com

La Totxana - Activitats Cultural
Anna Salellas (650.24.80.91)

MIFAS - Fundació Privada Minusvàlids Físics Associats   
Albert Carbonell Quer    (972 41 40 41)
pbosch@mifas.com

Dansa & Fit Vilafant   
Glòria Canadell   (647 46 39 22)
dansa.fit.vilafant@gmail.com

Associació Oci Ficció Empordà (web)
Sergi Toboso (650 50 90 79)
contacte@ocificcio.com

Solucions escèniques (WEB) (Instagram @solucionsesceniques)
Eric Jiménez (685 420 440)
solucionsesceniques@gmail.com


Registre i creació d'entitats

REGISTRE D’ENTITATS MUNICIPALS DE VILAFANT

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE: Cal aportar la següent documentació mitjançant instància genèrica a la seu electrònica:
- Escrit de sol·licitud en el qual s’especifiqui l’objecte social.
- Estatuts de l’entitat, degudament diligenciats a l’organisme públic amb competència per a la seva autorització. - Número d’inscripció en el Registre General d’associacions i en altres registres públics quan escaigui.
- Número d’identificació fiscal (NIF).
- Domicili social, de comunicacions i mitjans: telèfon, adreça de correu-e, persona de contacte.
- Certificació del nombre de socis.
- Nom del president/a i de la resta de membres dels òrgans de govern. ·

BAIXA DE LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE: Instància genèrica a la seu electrònica indicant la baixa o dissolució de l’entitat mitjançant l’acta de dissolució. La persona que presenti la instància ha d’adjuntar:
- un certificat del Registre General d’Associacions on consti que és representant de l’entitat i amb quin càrrec.

També es produirà la baixa quan hi hagi constància de la inactivitat continuada de l'entitat durant un període superior a dos anys.

CREACIÓ D'UNA ENTITAT:
- Alta al registre d'entitats de la Generalitat: WEB
- Caldrà adjuntar documentació (més informació Web Gencat):
       - acta fundacional (model),
       - estatuts (model genèric, model d'AFA, model d'As. d'alumnes, model Juvenil)
- En el cas d'entitat esportiva, alta al REE (Registre d'Entitats Esportives): WEB

 


Entitats en tràmit d'inscripció al Registre d'entitats

  •  

Entitats donades de baixa

Baixa des del mes de març del 2021: Associació Cultural Fotogràfica de l'Alt Empordà - ACFAE (web)
Albert Vilardell (679.46.74.16)
info@acfae.org


Entitats que han decidit interrompre la seva activitat

Associació de Veïns d’El Camp dels Enginyers i rodalies (blog)
campenginyers@gmail.com

Associació Juvenil Espada sin nombre
José A. Rojo - President  
asociacionjuvenil@espadasinnombre.es

AEiG El Cau de Vilafant
Anna Serrano - Cap d'agrupament (620.18.40.91)
elcaudevilafant@gmail.com

Document Actions