Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Habitatge de Protecció Oficial (HPO)

16 Habitatges de Protecció Oficial 2021

 • Nombre: 16 cases
 • Tipologia construcció: Són cases en filera, adossades, de 3 habitacions, cuina, menjador i petit lavabo a la planta primera. Accés des del carrer i terrassa individual. Jardí posterior comunitari. Garatge en planta soterrani (23 places) amb un traster individual.
 • Règim: Els habitatges s’oferiran en règim de lloguer social
 • Promotor: els habitatges són construïts pel Patronat de la Santa Creu de la Selva
 • Dates: Previsió de finalització és durant el darrer trimestre de l’any 2021
 • Localització: C. Mercè Rodoreda, 4-20 de Vilafant (google maps)
 • Criteris d'adjudicació: publicació al Registre de l'Agència d'Habitatge de Catalunya (02.12.2021) (contingut de l'anunci en PDF).

Per a qui hi estigui interessat/da:

image
 • Xerrada d'habitatges de lloguer social per a joves
  Divendres 15 d'octubre de 2021 a les 20h al Local Social de les Forques, xerrada d’habitatge per a joves on s'hi parlarà, especialment, dels habitatges de protecció oficial de llogues.

Cal inscripció (Formulari d'inscripció)
 • Si hi estic interessat/da: Cal inscriure's al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya (podeu demanar cita prèvia al Consell Comarcal de l'Alt Empordà per web)
 • Vigència de la inscripció: 1 any renovable
 • Documentació necessària:
  • Formulari de sol·licitud d'inscripció (pdf)
  • Documentació a adjuntar-hi originals i fotocòpies:
   • Fotocòpies del DNI i el NIE de tots els membres de la unitat de convivència 
   • Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o de parella estable
   • Certificat d'empadronament individual amb data d'alta de totes les persones que componen la unitat de convivència
   • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d'ingressos, etc.)
   • Vida laboral de tots els membres majors de 16 anys de la unitat familiar
   • Altra documentació en funció de  cada situació específica (per exemple, les persones separades o divorciades han d'aportar el conveni regulador de la separació o el divorci i la sentència que l'aprova).
 • Requisits bàsics:
  • Ésser major d’edat o estar emancipat
  • Tenir necessitat  d'habitatge, per no disposar-ne o perquè l'habitatge que es disposa no és l'adequat o no es troba a disposició del sol·licitant (excepcions i més informació a web de la Generalitat)
  • Residir en un municipi de Catalunya
  • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges
  • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret (més informació web de Registre de Sol·licitants)
  • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria
 • Més informació: web del Consell Comarcal

 8 Habitatges de Protecció Oficial 2006

 • Introducció: La construcció d'aquestes HPO és fruit del concurs d'idees d'arquitectura, on s'hi van presentar 18 propostes, la guanyadora de les quals fou "Matí" de la jove arquitecta Laura Gil i Cabero.
 • Nombre: 8 cases
 • Tipologia construcció: edificació d’una sola planta que evita distorsions a les edificacions més properes i orientada a llevant i les sales a ponent que permeten una ventilació creuada,  per tenir una coberta que permet la col·locació integrada de les plaques solars i per tenir un tractament diversificat dels espais comuns per a ús de vianants i rodat d’ús privatiu, així com un programa ajustat als requeriments de tot habitatge per a joves amb una versatilitat i polivalència dels espais interiors, i una imatge arquitectònica neta amb espais oberts, nítids i transparents.  
 • Règim: Els habitatges s’oferiran en règim de compra
 • Promotor: els habitatges són construïts per l'Ajuntament de Vilafant
 • Dates: Concurs d'idees 2006, construcció dels habitatges 2007-2008

hpo 2006.jpg

 

Document Actions