Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Subvencions convocatòries antigues - finestres i façanes

Subvenció actual:

Si voleu consultar les subvencions actuals vigents, heu d'adreçar-vos a aquesta web

 


Any 2023

Subvenció eficiència energètica - 2023 (renovació de finestres i obertures)

Amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica de les llars del municipi i reduir el consum d'energia.

Per a habitatges de més de 10 anys d'antiguitat, ajudes fins el 50% de la despesa i fins a 120€/m2 (tipus A, màxim 1.200€) o 60€/m2 (tipus B, màxim 600€).

Sol·licituds a partir de l'endemà de la convocatòria i fins l'esgotament de la partida.

Més informació a urbanisme@vilafant.cat

Subvenció renovació finestres i obertures

 


Subvenció a la restauració i pintura de façanes 2023

Comprèn els treballs de repicament-remolinat, pintura i/o estucat entre d'altres.

Habitatges amb més de 20 anys. Ajudes fins el 50% de l'import amb un màxim de 750€. L'obra pròpia o contractada s'haurà de finalitzar dins l'any de convocatòria o finalització de la partida.

Sol·licituds a partir de l'endemà de la convocatòria i fins l'esgotament de la partida.

Més informació a urbanisme@vilafant.cat

Subvenció rehabilitació de façanes

Anys 2019, 2020 i 2021

Extracte en la BDNS de la convocatòria dels ajuts per a la rehabilitació de façanes i per a la
renovació de finestres i obertures exteriors d'edificis per a eficiència energètica, anualitat 2021 (de pròrroga del 2020): BOP 8 de febrer 2021


Subvenció eficiència energètica - 2019, 2020 i 2021 (renovació de finestres i obertures)

Per a habitatges de més de 10 anys d'antiguitat, ajudes fins el 50% de la despesa i fins a 120€/m2 (tipus A, màxim 1.200€) o 60€/m2 (tipus B, màxim 600€).

Sol·licituds durant tot l'any de la convocatòria o fins l'esgotament de la partida.

Més informació a urbanisme@vilafant.cat

Declaració responsable de compliment, per a subvencions relacionades amb l'habitatge (pdf)
Subvenció renovació finestres i obertures

Subvenció a la restauració i pintura de façanes 2019, 2020 i 2021

Comprèn els treballs de repicat-remolitat, pintura i/o estucat entre d'altres.

Habitatges amb més de 20 anys. Ajudes fins el 50% de l'import amb un màxim de 750€. L'obra pròpia o contractada s'haurà de finalitzar dins l'any de convocatòria o finalització de la partida.

Més informació: urbanisme@vilafant.cat

  • Formulari de sol·licitud (pdf) que heu de descarregar, emplenar i signar.
  • Declaració responsable de compliment, per a subvencions relacionades amb l'habitatge (pdf)
Subvenció rehabilitació de façanes

Any 2018

image
SUBVENCIÓ RESTAURACIÓ I PINTURA DE FAÇANES 2018

Comprèn els treballs de repicat-remolitat, pintura i/o estucat entre d'altres.

Habitatges amb més de 20 anys. Ajudes fins el 50% de l'import amb un màxim de 750€. L'obra pròpia o contractada s'haurà de finalitzar dins de l'any que es sol·licita la subvenció.

Més informació: bases (pdf) i edicte (BOP 22 feb. 2018)

 
 

 

 

image

SUBVENCIÓ RESTAURACIÓ I PINTURA DE FAÇANES 2018

Comprèn els treballs de repicat-remolitat, pintura i/o estucat entre d'altres.

Habitatges amb més de 20 anys. Ajudes fins el 50% de l'import amb un màxim de 750€. L'obra pròpia o contractada s'haurà de finalitzar dins de l'any que es sol·licita la subvenció.

Més informació: bases (pdf) i edicte (BOP 22 feb. 2018)

.

 


Altres convocatòries antigues


Document Actions