Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Àrea econòmica

Pressupost 2022 (X2021002264)

Aprovat pel Ple del 21 de desembre del 2021

 • Aprovació inicial dels Pressupostos 2022 (BOP 28.12.2021) i de les seves bases d'execució i la plantilla de personal.
 • Certificat de l'acord plenari d'aprovació inicial (PDF desembre 2021)
 • Dossier - resum del contingut del pressupost (PDF desembre 2021)

 


Més informació

Declaració responsable per a proveïdors i empreses, Període Mitjà de Pagament

En compliment del que estableix la Disposició Addicional Primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, en aquest apartat s'informa del període mig de pagament als proveïdors (PMP) de l'Ajuntament de Vilafant:

PMP - Període mitjà de pagament a proveïdors

PMP any 2021 (Expedient X202000891):

2021 1r trimestre. PMP = 4'30 (PDF) 2021 2n trimestre. PMP = 23.59 (PDF)
2021 3r trimestre. PMP = 12'75 (PDF) 2021 4t trimestre. PMP = (PDF)

PMP any 2020 (Expedient X2020000102):

2020 1r trimestre. PMP = 29'65 (PDF) 2020 2n trimestre. PMP = 18.58 (PDF)
2020 3r trimestre. PMP = 17'63 (PDF) 2020 4t trimestre. PMP = 8.90 (PDF)

PMP any 2019:

2019 1r trimestre. PMP = 22'93 (PDF) 2019 2n trimestre. PMP = 24'25 (PDF)
2019 3r trimestre. PMP = 20'60 (PDF) 2019 4t trimestre. PMP = 13'98 (PDF)

Recull de PMP dels anteriors anys:

2014 3r trimestre. PMP = 18,29 (PDF) 2014 4t trimestre. PMP = 7,26 (pdf)
2015 1r trimestre. PMP = 39,67 (PDF) 2015 2n trimestre. PMP = 60,80 (pdf)
2015 3r trimestre.PMP = 45,94 (PDF) 2015 4t trimestre.PMP = 11,60 (pdf)
2016 1r trimestre. PMP = 25,67 (PDF) 2016 2n trimestre.PMP = 25,54 (pdf)
2016 3r trimestre. PMP = 17,34 (PDF) 2016 4t trimestre. PMP = 12,96 (pdf)
2017 1r trimestre.PMP = 14,60 (pdf)
2017 2n trimestre. PMP = 11,11 (PDF)
2017 3r trimestre. PMP = 22,73 (PDF) 2017 4t trimestre. PMP = 18,26 (PDF)
2018 1r trimestre. PMP = 8,69 (PDF) 2018 2n trimestre. PMP = 28,68 (PDF)
2018 3r trimestre.PMP = 25,5 (PDF) 2018 4t trimestre.PMP = 18,26 (PDF)

 

També podeu consultar el Termini de Pagament a Proveïdors a la web del Portal de Transparència icona_transparencia(2).png


Informació per i sobre proveïdors:

Declaració Responsable per a Proveïdors i empreses

Els Proveïdors de l'Ajuntament de Vilafant, han de presentar la següent Declaració responsable signada i omplerta correctament.


 

 

Calendari del contribuent

 • Calendari, aprovat el 24 de març del 2021: pdf

  1a pàg calendari_contribuent_març 2021_flyeralarm_A5.jpg
  2a pàgina calendari_contribuent_març 2021_flyeralarm_A5.jpg

  Calendari del contribuent d'anys anteriors

  • 2020: Calendari amb modificació aprovada a l'abril 2020 (darrer vàlid): pdf. 
   • Aprovació (BOP 20.01.2020), modificació del calendari per Junta de Govern Local (15 d'abril 2020).
   • Aprovat gener 2020 (no vàlid modificat posteriorment):Dates i terminis de pagament dels impostos i les principals taxes municipals 2020 (pdf), amb les bonificacions sobre l'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana - IBI
  • 2019 Dates i terminis de pagament dels impostos i les principals taxes municipals 2019 (pdf), amb les bonificacions sobre l'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana - IBI.
   • Podeu consultar la totalitat de les ordenances fiscals (web) i la publicació oficial del calendari del contribuent 2019 (BOP 5 feb 2019)

  Altra informació

  • Anunci dels cobraments dels rebuts IAE 2019 (pdf)

   

   

   

  Si voleu consultar el Pressupost i compte general vigents, heu d'adreçar-vos a la pàgina de Pressupost i Compte general de l'Ajuntament


  Compte general 2020

  • Edicte d’exposició pública del compte general de 2020 (BOP 22.06.2021)
  • Compte general 2020 (PDF)

  Pressupost 2021

  Aprovat pel Ple del 23 de desembre del 2020 (BOP 29.12.2020)

  • Document informatiu Pressupost 2021 (PDF)
  • Certificat d'aprovació inicial i plantilla (PDF)
  • Edicte d'aprovació definitiva (PDF)

  Pressupost 2020

  Aprovat pel Ple del 8 de gener del 2020 (BOP 17.01.2020)

  • Document informatiu Pressupost 2020 (PDF)
  • Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 3/2020 aprovada pel Ple municipal del 25 de novembre (edicte PDF) (certificat PDF)

  Pressupost 2019

  Pressupost Municipal 2019, aprovat pel Ple del 21 de desembre del 2018 (BOP 2 gen 2019) (Edicte aprovació definitiva BOP 29 01 2019)

  Comptes Generals 2019

  Exposició pública fins el 19 de novembre de 2020

  • Edicte (BOP 19 d'octubre 2020)
  • Balanç de situació (PDF)
  • Resultat Econòmic Patrimonial (PDF)
  • Estat dels Canvis al Patrimoni (PDF)
  • Fluxos d'efectiu (PDF)
  • Informe Interventor (PDF)

  Pressupost 2018

  Informació pública del compte general, exercici 2018

  • Anunci d'informació pública (edicte 2 maig 2019)
  • Dades de liquidació i compte general del 2018 (PDF)

  Els expedients de Pressupostos també es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Vilafant.

  Document Actions