Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

BAN d'estat d'alarma - Covid19

Declaració d'ESTAT d'ALARMA per evitar la propagació del COVID-19

dilluns 16 mar 2020


BAN
Consol Cantenys i Arbolí, Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilafant, atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i atesa la declaració de l’Estat d’Alarma, INFORMO

Primer.- Reunida en data d’avui la taula d’emergència municipal s’ha fet el seguiment i actualització de les mesures preventives i de contenció del COVID-19 i, en conseqüència, s’han adoptat les següents:

 1. Es recorda la necessitat d’actuar de forma socialment responsable i de seguir les recomanacions dels canals oficials de salut.
 2. Mentre es mantingui la declaració de l’estat d’alarma, les mesures específiques per a Vilafant, tant de caràcter preventiu com les que afecten al funcionament dels serveis municipals, seran les següents:
  .- Es garanteixen tots els serveis bàsics municipals, però es centralitza l’atenció via telefònica mitjançant el número 972 54 60 20 i el correu electrònic ajuntament@vilafant.cat.
  .- Fora de l’horari d’atenció al públic (des de les 8 fins a les 14 hores), qualsevol urgència haurà de ser comunicada al servei d’atenció telefònica “24 hores”: 972 90 90 90.
  .- Es redueix el servei de transport urbà de FISERSA al 50% i, per tant, la freqüència de circulació serà d’un autobús cada 45 minuts.
  .- L’atenció de serveis socials es centralitza igualment via telefònica a través del telèfon 972 52 20 00.
  .- El servei sanitari del C.A.P. també es centralitza preferentment via telefònica a través del telèfon 972 51 43 49. Es recomana evitar el desplaçament per a l’atenció personalitzada.
 3. Es porta a terme el tancament dels parcs i jardins del municipi mentre duri l’estat d’alarma.
 4. Des de l’Ajuntament es procedeix a organitzar el grup de voluntaris per a donar suport a persones vulnerables en el marc de l’emergència. Les persones interessades en formar part d’aquest grup s’han de posar en contacte amb l’Ajuntament o, directament, als membres de l’Associació de Protecció Civil mitjançant el telèfon 662 38 00 12

Segon.- Es demana als ciutadans i ciutadanes la seva col·laboració en el sentit d’evitar circular per la via pública, excepte que sigui imprescindible per a les següents activitats:

 1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 2. Assistència a instal·lacions sanitàries.
 3. Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.
 4. Tornar al lloc de residència habitual.
 5. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 6. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
 7. Per causa de força major o per situació de necessitat.
 8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es sol·licita que la presència dels ciutadans i ciutadanes en els establiments oberts al públic es faci mantenint les distàncies i les normes higièniques recomanades.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Agraïm la col·laboració i comprensió dels vilafantencs i vilafantenques perquè puguin fer-se efectives les mesures adoptades.
La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

Vilafant, 16 de març de 2020


Consulteu aquest document en format
 (PDF)

Document Actions