Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Convocatòria de ple

Sessió de Ple de l’Ajuntament el 16 de març del 2022

dilluns 14 mar 2022

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes corresponents al Ple ordinari de 17 de novembre de 2021, extraordinari de 21 de desembre de 2021 i ordinari de 26 de gener de 2022

2.- Informació dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària

ordinària

3.- Informe de l’Alcaldia

4.- Acord de modificació de l’acord de cessió gratuïta al Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya de la finca destinada a l’Institut d’ensenyament secundari,

adoptat pel Ple municipal en data de 23 de setembre de 2020

5.- Aprovació de l’inventari del patrimoni municipal del sòl i habitatge

6.- Donar compte de l’aprovació definitiva del Pla especial de protecció i ordenació

dels horts dels marges de la riera d’en Serra i del riu Manol

7.- Aprovació provisional de l’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de

valor dels terrenys de naturalesa urbana

8.- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart

trimestre de 2021

9.- Aprovació del I Pla d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Vilafant (2022-2026)

10.- Aprovació dels convenis amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a

l’execució dels programes “Treball i Formació 2022” del Servei Públic d’Ocupació de

Catalunya

11.- Aprovació de l’inici de l’expedient per a la cessió al Consell Comarcal de l’Alt

Empordà de l’habitatge del Carrer Sant Josep núm. 9 per a emergències socials

12.- Reconeixement a la treballadora municipal Sra. Susana Tornero Brugués de la

compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada, fora de la seva jornada laboral

ordinària

13.- Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de

suport al model d’escola i a la llengua catalana

14.- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per la col·locació d’un

tancat de fusta a la riera d’en Serra al carrer Mercè Rodoreda

15.- Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

per a la commemoració del dia internacional de les dones

16.- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans sobre el 8 de març, dia de

la dona

17.- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per a la millora dels serveis

d’atenció als clients de les entitats bancàries

18.- Precs i preguntes.

Document Actions