Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Convocatòria de ple

Dimecres 16 de novembre a les 20:00h

dilluns 14 novembre 2022

Ordre del dia:

Prèvia: Presa de possessió del regidor Sr. Francesc Gaspar López
1.- Aprovació de l’acta corresponent a la sessió anterior del Ple municipal de data 21 de setembre de 2022
2.- Informació dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària
3.- Informe de l’Alcaldia
4.- Aprovació inicial del conveni urbanístic de gestió i execució conjunta entre els Ajuntaments de Vilafant i Figueres per a implementar la proposta de desenvolupament dels sectors o àmbits afectats pel Rec Susanna i el Rec del Mal Pas
5.- Aprovació del restabliment del desequilibri econòmic financer del contracte de concessió de la gestió i explotació del servei públic del pavelló esportiu municipal durant l'exercici 2021
6.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2022
7.- Acord d’imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de l’execució de les obres de construcció de voreres als carrers Ciutadella i Migdia
8.- Informació del període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2022
9.- Aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació del servei de cementiri de Vilafant
10.- Precs i preguntes.

Document Actions