Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Convocatòria de ple

Sessió de Ple de l’Ajuntament el 18 de maig del 2022 a les 20h a la Sala de Plens

divendres 13 maig 2022

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes corresponents a les sessions plenàries ordinària de 16 de març de 2022 i extraordinària de 30 de març de 2022.

2.- Informació dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària.

3.- Informe de l’Alcaldia.

4.- Modificació dels acords plenaris de 23 de setembre de 2020 i de 16 de març de 2022 per a la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de la finca de propietat municipal, inscrita al Registre de la Propietat com a finca independent, per destinar-la a la construcció i posada en funcionament de l’Institut de Vilafant.

5.- Acord de declaració d’especial interès i utilitat municipal de les construccions, instal·lacions o obres que es realitzin per a la construcció del futur Institut de Vilafant i posteriors, i les que es realitzin a les escoles de Les Mèlies i Sol i Vent, a l’escola d’educació especial Mare de Déu del Mont, i al Centre d’Atenció Primària de Vilafant.

6.- Aprovació provisional de la modificació de l’Annex III de la Reglamentació general dels preus públics municipals corresponent als preus públics per a la prestació dels serveis del casal municipal d’estiu.

7.- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei de Llar d’infants.

8.- Informació del període mig de pagament a proveïdors i de l’informe de morositat corresponents al primer trimestre de 2022.

9.- Informació sobre el Pla Pressupostari a mitjà termini elaborat per l’Ajuntament de Vilafant per al període 2023-2025.

10.- Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per a la modificació de la categoria dels llocs de Coordinador de Mitjans de Comunicació, Administratiu/va de Padró i Administratiu/va de Serveis Territorials.

11.- Acord de cessió gratuïta al Consell Comarcal de l’Alt Empordà de l’ús de l’habitatge situat al Carrer Sant Josep núm. 9 de Vilafant per destinar-lo a situacions d’emergència social i aprovació del conveni de cessió.

12.- Acord d’adhesió al Protocol d’abordatge de les violències masclistes i lgtbifòbiques als espais públics d’oci de l’Alt Empordà.

13.- Precs i preguntes

Document Actions