Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Convocatòria de ple

Sessió de Ple de l’Ajuntament el 21 de juliol del 2022 a les 20h a la Sala de Plens

divendres 15 juliol 2022

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació de les actes del ple ordinari de 18 de maig de 2022 i del ple extraordinari d’1 de juny de 2022

2.- Informació dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió ordinària

3.- Informe de l’Alcaldia

4.- Informació de la liquidació del pressupost municipal de 2021

5.- Aprovació definitiva del Compte General de 2021

6.- Informació del Període Mig de Pagament corresponent al segon trimestre de 2022

7.- Aprovació provisional de la modificació de les tarifes d’utilització dels serveis del complex esportiu del pavelló municipal d’esports incloses a l’apartat IX de l’annex de la Reglamentació de preus públics municipals

8.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2022

9.- Aprovació de la determinació de les festes locals per a 2023

10.- Aprovació de l’atorgament de noms a diversos carrers i espais públics municipals d’acord amb la proposta de la Comissió del nomenclàtor de Vilafant

11.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al projecte anomenat “Temps de cures”

12.- Aprovació de la compatibilitat per a la realització de treballs fora de l’Ajuntament a un funcionari municipal.

13.- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per construir una teulada protectora als nínxols del cementiri municipal de Vilafant

14.- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans  per construir uns serveis de lavabos al cementiri municipal

15.- Moció presentada pel grup Ciutadans per a la prevenció del bulliyng escolar al municipi de Vilafant

16.- Precs i preguntes.

Document Actions