Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Convocatòria de ple - Ajuntament de Vilafant dimecres 20 de març 2019 20h

dilluns 18 mar 2019

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de gener de 2019.
2.- Informació dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària.
3.- Informe de l’Alcaldia.
4.- Aprovació inicial del projecte de l’obra de conservació i manteniment de la canonada d’aigua d’un tram de l’avinguda Maria Torres, des de l’avinguda de Les Mèlies fins el carrer Vilamalla, i encomana de la seva execució a l’empresa plurimunicipal FISERSA com a mitjà propi de l’Ajuntament de Vilafant.
5.- Aprovació inicial del “Projecte de modificació puntual núm. 18 del PGOU de Vilafant a l’àmbit del Sector SUP 3 INDELOR-Mas Fonso-Canal del Rec per a la delimitació dels Sectors SUD 3a i SUD 3b INDELOR-Mas Fonso-Canal del Rec”.
6.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de març de 2019 de pròrroga del període d’informació pública del POUM de Vilafant.
7.- Acord per al restabliment de l’equilibri econòmic en el contracte de concessió establert amb SAFIS SPORTS, S.L. per a la gestió del pavelló municipal d’esports durant els anys 2016 i 2017.
8.- Aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per a la creació d’una plaça de Tècnic d’Administració General.
9.- Moció presentada pel grup municipal d’ERC per sol·licitar que es pengi al balcó del consistori una pancarta de l’ANC de denúncia del judici als presos polítics.
10.- Precs i preguntes.

Document Actions