Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Convocatòria de ple

Sessió de Ple de l’Ajuntament el 18 de setembre del 2019, a les 20:00 hores

dijous 12 setembre 2019

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta corresponent a la sessió de 24 de juliol de 2019

2.- Informació dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària

3.- Informe de l’Alcaldia

4.- Aprovació provisional del “Projecte de modificació puntual núm. 18 del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilafant a l’àmbit del sector SUP 3 “Indelor-Mas d’en Fonso-Canal de Rec” per a la delimitació dels sectors SUD 3a i 3b “Indelor-Mas d’en Fonso-Canal de Rec”.

5.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2019

6.- Informació sobre les línies fonamentals del pressupost de l’anualitat 2020

7.- Aprovació inicial de l’ordenança municipal per a la prevenció i el control dels mosquits i, particularment, del mosquit tigre

8.- Acord de creació de la comissió del Nomenclàtor de Vilafant

9.- Precs i preguntes.

Document Actions