Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2020

Volem els mateixos drets. #NoCallis #Som8deMarç

divendres 06 mar 2020

La igualtat entredones i homes és un dret fonamental a garantir en una societat que ho exigeix. És un valor i un elementclau per l’erradicació delsistema heteropatriarcal androcèntric i sexista imperant que ens oprimeix, ens violentai ens discrimina. Aquest dret a la igualtat de dones i homes ha estat reconegut legalment des de fa temps en el nostre marc jurídic, però noés efectiu ni en totes les esferes de les nostres videsni és igual per a totes les dones. Per això encara avui dia hem de vetllar per laplena participació de les dones en tots elsàmbitsde la vida. Així doncs, tot i els progressos aconseguits fins al moment, la igualtat entredones i homes en la vida quotidiana encara no és una realitat. A la pràctica, persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques, socialsi culturals i les dades així ho mostren en l’àmbit laboral, malgrat els esforços per eliminar la bretxa salarial, la diferència entre el salari mitjà dels homes i de les dones encara és d’un 23%. La bretxa salarial més elevada la trobem en les ocupacions més feminitzades, on la diferència arriba a un 29,4%. El sostre de vidre continua sent un obstacle evident per les dones que només ocupen el 35,4% dels alts càrrecs de direcció i gerènciai és que, d’acord ambl’índex d’igualtat de gènere, la dimensió amb major desigualtat de gènerela trobem en la presència de dones en llocs de presa de decisió en l’àmbit econòmic, sociali polític, sent aquesta molt inferior a la presència dels homes. D’altra banda, les tasques de cura i conciliació continuen sent socialment responsabilitat de les dones, que demanen 9 de cada 10 de les excedències laborals sol·licitades per tenir cura de familiars; les que no ho fan perquè no poden, han d’afrontar jornades maratonianes en què assumeixen dobles i triples jornades. Prova d’això és que la mitjana d’hores setmanals que dediquen les dones a tasques domèstiques són gairebé el doble de les que hi dediquen els homes. Aquestes desigualtats aboquen a moltes dones a la precarietat, sent la pobresa una situació feminitzada, que afecta 1 de cada 4 dones a Catalunya. En el darrer any la bretxa del risc de pobresa ha augmentat més de 4 punts.

En altres àmbitstampoctrobemmillors resultats. La presència mitjana de les dones en premsa escrita als mitjans és d’un 27% i d’un 22% en premsa digital; i només 1 de cada 4 de les persones federades o professionals de l’esport és una dona. D’altra banda, la tria d’estudis segueix mostrant la presència d’estereotips de gènere. Per exemple, l’enginyeria i l’arquitectura han estatles titulacions menys assolides per les dones, amb un 8% dels casos en el darrer curs. Aquesta invisibilitzacióde les dones en diferents àmbits, dificulta o alenteixel canvi cap a una societat més igualitària en què siguin presents més dones referents en totes les esferes de la vida. Aquest 8 de març i cada dia, les dones lluitemcontra aquesta situació desigual i injusta. Els moviments feministes, cada dia més forts, són la punta de llança d’unes reivindicacions que posen sobre la taula la necessitat de canvi,i què interpel·len els poders públics i el conjunt de la societat a garantir d’una vegada per totes la igualtat real de dones i homes.Volem desmuntarles estructures que sostenen les discriminacions diàries vers les dones en totes les esferes de les nostres vides. I per això, una vegada més, caldrà aguantar els envits d’una societatpatriarcalresistent a cedir el poder i privilegis. Però no defallirem, ara que hem avançat més que mai, ara que sabem que la sororitat és la nostra insígnia i cada dia en som més, ara que ja no hi ha marxa enrere. Ara més que mai volem (almenys!) la meitat de tot. Les dones som ciutadanes de ple dret avui i cada dia perquè cada dia #Som8deMarç.

Document Actions