Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Oberta la convocatòria d'ajuts municipals per fomentar la rehabilitació del parc d'habitatges del municipi i promoure el lloguer social

Termini de sol·licituds 31 de desembre del 2020

divendres 23 octubre 2020

Ja estan publicades les ajudes municipals de l’Ajuntament de Vilafant amb l’objectiu facilitar la rehabilitació del parc d’habitatges del municipi que permetran millorar-ne la qualitat i, alhora, obtenir allotjaments socials per a les persones més vulnerables que precisen d’un cop de mà de l’administració per a poder disposar d’un habitatge digne d’acord amb el manament de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que diu: “L'objecte d'aquesta llei és regular el dret a l'habitatge, entès com el dret de tota persona a accedir a un habitatge digne que sigui adequat, en les diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional”.

 • Termini per fer la sol·licitud d'ajut de promoció del lloguer social: 31 de desembre del 2020
 • Web amb la documentació i formulari de sol·licitud de promoció del lloguer social: web

Si ets propietari:

 • Condicions mínimes per a inscriure un habitatge a la Borsa de Lloguer Social de l’oficina local d’habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Empordà:
  • Disposar de cèdula d’habitabilitat i certificat energètic.
  • Serveis mínims donats d’alta (llum, aigua, gas) i estar al corrent de pagament.
  • Període mínim a la Borsa de Lloguer Social: 5 anys
  • Renda màxima: segons característiques de l’habitatge (superfície, ubicació...) i sempre per sota del 30% del preu lliure mercat, seguint índex del preu del lloguer de la Generalitat (http://sig.gencat.cat/visors/habitatge.html ).

 • Oportunitats:
  • Bonificació del 50% de l’import de la taxa d’escombraries.
  • Bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre construccions i obres (ICIO).
  • Subvenció del 50% de l’impost sobre bens immobles (IBI) mentre hi sigui a la Borsa de Lloguer Social.
  • Subvencions municipals per a la reforma de l’habitatge, que van des dels 25 €/m2 als 120 €/m2, segons el tipus de reforma, amb un màxim de 8.000 € per a les intervencions de reforma estructural general.
  • Pel que fa als habitatges destinats a lloguer social (borsa de l’oficina d’habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Empordà):
   • Tramitació del contracte i seguiment.
   • Assegurança multirisc (cobreix possibles desperfectes).
   • Assegurança per garantir la defensa jurídica .
   • Cobrament en cas d’impagament (avalloguer): Un cop emesa la resolució judicial de desnonament per impagament, cobertura de fins als 6 mesos, i dins de la cobertura es poden incloure mensualitats de renda impagades abans de la interposició de la demanda. Es tramita a través de l’INCASÒL. Més informació a: https://ssl.altemporda.cat/owncloud/s/UlQbyJWJsGoKOV5

En aquest sentit, totes les persones propietàries d’un habitatge desocupat que tinguin interès en posar-lo temporalment a disposició de l’administració poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Vilafant i se’ls informarà dels tràmits i condicions (web).

Si vols ésser llogater:

 • Oportunitats
  • Preu de lloguer per sota del preu de lloguer en el mercat lliure.
  • Exigència d’un mes de fiança.
  • Bonificació del 50% de l’import de la taxa d’escombraries.

Document Actions