Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

S'obre la pre-convocatòria de Garantia Juvenil 2019

Per a 4 joves en pràctiques: 1 tècnic auxiliar d'obres i urbanisme, 2 agents cívics i 1 dinamitzador/a cultural. Termini de presentació de so·licituds fins al 15 d'octubre

divendres 27 setembre 2019

L'Ajuntament de Vilafant ha obert la convocatòria per a 4 joves en pràctiques (durant 6 mesos) inscrits en el programa de Garantia Juvenil.

Per optar per a aquestes places els joves han de ser graduats universitaris, menors de 30, inscrits en el programa de garantia juvenil, no haver percebut el benefici del contracte de pràctiques de garantía juvenil durant les convocatòries del 2017 ni 2018 i complir amb els requisits sol·licitats en les bases.

Les places són les següents:

TÈCNIC AUXILIAR AGENT CÍVIC (2 places)

Funcions:

- Informar i sensibilitzar a la ciutadania en matèria de civisme i convivència.

- Vigilància i control d’entrades i sortides de les escoles.

- Detecció desperfectes a la via pública i queixes veïnals

- Promoció de reciclatge i informació sobre la recollida selectiva, l’ús correcte de contenidors i la deixalleria i la normativa sobre animals de companyes.

- Informar i difondre l’oferta formativa, ocupacional, lúdica i cultural del municipi.

- Donar suport a les activitats lúdiques i culturals que es realitzin al municipi.

- Altres tasques que puguin sorgir que afectin la ciutadania.

Titulació requerida;

Títol universitari o Formació professional de grau superior: sociologia, psicologia, magisteri, educació social o altres similars.


DINAMITZADOR/A CULTURAL

La realització d'un conjunt de pràctiques socials amb l'objectiu d'estimular la vida i la participació de les comunitats que conformen els centres cívics municipals dels diferents barris interrelacionant-les i posant al seu abast els instruments que potenciïn la seva participació social i cultural.

Funcions:

- Elaborar projectes d'intervenció sociocultural a partir de la informació obtinguda del context i les persones destinatàries incorporant la perspectiva de gènere.

- Dissenyar espais, estratègies i materials de promoció i difusió d'aquests projectes, aplicant els avanços tecnològics de l’àmbit de la comunicació.

- Organitzar programes i activitats socioculturals.

- Dissenyar, implementar i avaluar activitats lúdiques, culturals i fissio-recreatives; i activitats socioeducatives afavorint la igualtat d'oportunitats i aplicant els principis de l'educació no formal.

- Organitzar i gestionar els serveis d'informació i dinamització que atenguin les necessitats i les demandes deis sectors de població de cada barri.

- Dinamitzar els grups aplicant tècniques participatives de dinamització gestionant els conflictes i promovent el respecte i la solidaritat.

Titulació requerida

Graduat en comunicació cultural o, en el seu defecte, graduat en comunicació social o altres similars de títol universitari o formació professional de grau mig o superior.


TÈCNIC AUXILIAR D’OBRES I URBANISME

Funcions:

Tasques de suport, ajuda i col·laboració al departament d’Urbanisme i  dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Vilafant.

Entre aquestes tasques que hauria de desenvolupar se’n descriuen les més importants:

- Completar informació dels serveis i infraestructures dels edificis municipals, amb presa de mides a peu d’edifici i característiques de les instal·lacions i confecció de plànols.

- Manteniment i adequació dels plànols de les places i parcs del municipi amb indicació del mobiliari urbà, elements de jardineria i serveis municipals (xarxa d’aigües pluvials, xarxa d’abastament d’aigua potable, xarxa d’enllumenat públic, ...)

- Participació en la confecció de memòries valorades d’actuacions d’obres municipals, amb dibuixat de plànols, redacció de memòries i composició del document.

Titulació requerida:

Títol universitari o Formació professional de grau mig o superior: arquitecte, tècnic en projectes de construcció, edificació d’obra civil o altres similars


Convocatoria, condicionada a la resolució favorable per part del servei d’Ocupació de Catalunya de la sol·licitud de subvenció   tramitada  per l’Ajuntament de Vilafant en el marc de  la convocatòria efectuada per resolució TSF/1844/2019.

Document Actions