Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Recursos Humans

Ofertes laborals - Recursos Humans - RRHH - RLT - Borsa de treball

Recursos Humans Portada.jpg

Selecció de personal

icona_transparencia(2).pngEls procediments de selecció publicats als Diaris Oficials es poden consultar al Portal de Transparència.

Si necessiteu cap aclariment sobre algun procés selectiu, podeu adreçar-vos a secretaria@vilafant.cat.

Si el que voleu, en canvi, és accedir al Club de Feina, aneu a aquesta web.

Processos oberts i actuals


Borsa de treball d'Administratius (X2023001560)

 • Termini de presentació de sol·licituds: Des del 22/08/2023, fins al 12/09/2023, ambdós inclosos (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC 21.08.2023)
 • Anunci i Bases (BOP 17.08.2023) (DOGC 21.08.2023
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Borsa de treball d'Auxiliars Administratius (X2023001559)

 • Termini de presentació de sol·licituds: Des del 22/08/2023, fins al 12/09/2023, ambdós inclosos (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC 21.08.2023)
 • Anunci i Bases (BOP 17.08.2023) (DOGC 21.08.2023
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Borsa de treball Tècnic/a d’habitatge i medi ambient (X2023000811)


Conserge d’escola (X202202397)

 • Termini de presentació de sol·licituds: 9 de gener del 2023 (10 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC 28.12.2022).
 • Anunci i Bases (BOP 19.12.2022) (DOGC 28.12.2022)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Locutor/a de Ràdio (X202202399)

 • Termini de presentació de sol·licituds: 9 de gener del 2023 (10 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC 28.12.2022).
 • Anunci i Bases (BOP 19.12.2022) (DOGC 28.12.2022)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Coordinador/a de mitjans de comunicació (X202202400)

 • Termini de presentació de sol·licituds: 9 de gener del 2023 (10 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC 28.12.2022).
 • Anunci i Bases (BOP 19.12.2022) (DOGC 28.12.2022)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Operari/ària de manteniment (X202202401)

 • Termini de presentació de sol·licituds: 9 de gener del 2023 (10 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC 28.12.2022).
 • Anunci i Bases (BOP 19.12.2022) (DOGC 28.12.2022)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Oficial 1a Paleta (X202202402)

 • Termini de presentació de sol·licituds: 9 de gener del 2023 (10 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC 28.12.2022).
 • Anunci i Bases (BOP 19.12.2022) (DOGC 28.12.2022)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Operari/ària de manteniment (Jardineria) (X202202403)

 • Termini de presentació de sol·licituds: 9 de gener del 2023 (10 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC 28.12.2022).
 • Anunci i Bases (BOP 19.12.2022) (DOGC 28.12.2022)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Netejador/a de locals municipals (X202202404)

 • Termini de presentació de sol·licituds: 9 de gener del 2023 (10 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC 28.12.2022).
 • Anunci i Bases (BOP 19.12.2022) (DOGC 28.12.2022)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Netejador/a d’equipaments municipals (X202202405)

 • Termini de presentació de sol·licituds: 9 de gener del 2023 (10 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC 28.12.2022).
 • Anunci i Bases (BOP 19.12.2022) (DOGC 28.12.2022)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Tècnic/a de desenvolupament local i social (X202202406)

 • Termini de presentació de sol·licituds: 9 de gener del 2023 (10 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC 28.12.2022).
 • Anunci i Bases (BOP 19.12.2022) (DOGC 28.12.2022)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Arquitecte tècnic/a municipal (X202202407)

 • Termini de presentació de sol·licituds: 9 de gener del 2023 (10 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC 28.12.2022).
 • Anunci i Bases (BOP 19.12.2022) (DOGC 28.12.2022)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Dinamitzador/a de joventut (X202202438)

 • Termini de presentació de sol·licituds: 9 de gener del 2023 (10 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC 28.12.2022).
 • Anunci i Bases (BOP 19.12.2022) (DOGC 28.12.2022)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Netejador/a d’escoles municipals (X202202475)

 • Termini de presentació de sol·licituds: 9 de gener del 2023 (10 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC 28.12.2022).
 • Anunci i Bases (BOP 19.12.2022) (DOGC 28.12.2022)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Modificacions de relació de llocs de treball (RLT)

Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RTL) per la creació d'un lloc de treball de tècnic/a de Serveis Generals celebrat en Ple el 20 de gener del 2021 (X2021000059).

 • Edicte (PDF). Certificat de Modificació RTL (PDF)

Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RTL) per la creació d'un lloc de treball de tècnic/a de Promoció Econòmica (X2020001982) celebrat en Ple el 25 de novembre del 2020.

 • Edicte (PDF)
 • Certificat de Modificació RTL (PDF), fitxa Tècnic/a de Promoció Econòmica (PDF)

 

Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RTL) per la creació d'un lloc de treball de tècnic/a de serveis generals (Secretaria i Intervenció). El termini d'exposició pública finalitza el 22 d'abril del 2019.Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RTL) per la creació d'una nova plaça de guàrdia municipal. El termini d'exposició pública finalitza el 28 de gener del 2019.


Processos selectius antics

Podeu accedir a bona part dels processos selectius celebrats des del 2014 a la web de Recull de processos selectius anteriors.

Documents de Recursos Humans

Recull d'ofertes laborals anteriors, ja finalitzades

Atenció:

Processos selectius tancats


1 Administratiu/va en concurs d'oposició (X2022001585)


1 Auxiliar Administratiu/va de Padró en concurs de mèrits (X2022001584)


1 Auxiliar Administratiu/va de Serveis Territorials en concurs de mèrits (X2022001582)


1 Administratiu/va de Secretaria (Personal/subvencions) en concurs de mèrits (X2022001581)


1 Administratiu/va de Desenvolupament local i social (Serveis a les persones) en concurs de mèrits (X2022001580)


1 Administratiu/va de Recaptació en concurs de mèrits (X2022001579)


1 Administratiu/va de Cadastre en concurs de mèrits (X2022001578)


1 Administratiu/va de Serveis Generals (Alcaldia) en concurs de mèrits (X2022001577)


Borsa per a dinamitzador/a juvenil - Espai Jove

expedient núm. X2021001390

 • Termini per presentar sol·licituds: 13 de setembre de 2021
 • Bases del contracte laboral temporal de 24h/setmanals per concurs amb comprovació pràctica (acord Junta de Govern Local)
 • Convocatòria (DOGC 16.08.2021)

Pràctiques per a joves- PGJ

amb títol universitari o de formació professional de grau superior inscrits en el programa de garantia juvenil (X2021001185)


Provisió en propietat de la plaça d'Arquitecte/a (X2021000769)

 • Publicació de la convocatòria al BOP (25.05.2021) i al DOGC (02.06.2021) i al BOE (18.06.2021)
  • Model d'instància sol·licitud (pdf). Termini de presentació:  19 de juliol del 2021 (20 dies hàbils després de la data de publicació al BOE)

Tècnic/a mitjà/ana de Serveis Generals (X2020000398)

com a funcionari/ària de carrera (concurs oposició per mobilitat interadministrativa)

 • Publicació de la convocatòria al DOGC (23.03.2021), BOE (29.03.2021),
  • Model d'instància sol·licitud (doc). Termini de presentació:  28 d'abril del 2021
 • Anunci i Bases (BOP 23.03.2021)
 • Llistat de persones admeses (pdf)

Tècnic/a de Promoció econòmica (X2020001593)

i creació de Borsa de Treball

 • Publicació de la convocatòria al DOGC (25.02.2021), BOE (08.03.2021),
  • Model d'instància sol·licitud (doc). Termini de presentació de les sol·licituds 7 d'abril del 2021
 • Anunci i Bases (BOP 18/02/2021)

Cap de la guàrdia municipal (X2020001592)

 • Llistat resultats de les proves selectives per la provisió d'una plaça de Cap de la Guàrdia Municipal dutes a terme de l'11 al 15 de març del 2021 (pdf)
 • Llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos, composició del Tribunal i convocatòria a les proves selectives (pdf).
 • Llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos a la realització de les proves selectives (pdf). El Termini previst per a la presentació d’esmenes, al·legacions o reclamacions finalitza el dia 17 de febrer de 2021
 • Termini de presentació de sol·licituds: 21 de gener del 2021 (20 dies hàbils des de la publicació al BOE)
 • Anunci i Bases (BOP 30.11.2020) (DOGC 07.12.2020) (BOE 17.12.2020)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Tècnic/a mitjà/na de Serveis Generals (X2020001594)

 • Resultat de la 2a prova concurs entrevista (relació d'aspirants, pdf)
 • Resultat de prova teòrica (relació d'aspirants): pdf
 • Llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos i convocatòria als aspirants d'assistència (data, hora i lloc) per a la realització de les proves selectives (pdf)
 • Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador i assenyalament del lloc i data/hora per a la realització de les proves (pdf)
 • Termini de presentació de sol·licituds: 21 de desembre del 2020 (20 dies hàbils des de la publicació al BOE 20.11.2020)
 • Anunci i Bases (BOP 06.11.2020) (DOGC 13.11.2020)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Borsa de treball d'operari/a de jardineria (X2020001591)

 • Llistat de resultats proves selectives borsa d'operari/ària de jardineria (pdf)
 • listat definitiu d’aspirants admesos i exclosos i convocatòria als aspirants d’assistència (amb data, hora i lloc)  per a la realització de les proves selectives (pdf)
 • Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador i assenyalament del lloc i data/hora per a la realització de les proves (pdf)
 • Termini de presentació de sol·licituds: 14 de desembre del 2020 (20 dies hàbils des de la publicació al DOGC 13.11.2020)
 • Anunci i Bases (BOP 06.11.2020)

Pràctiques per a joves- PGJ

amb títol universitari o de formació professional de grau superior inscrits en el programa de garantia juvenil (X2020001755).

 • Termini per presentar sol·licituds: 4 de desembre del 2020
 • Durada contracte (6 mesos)
 • Breu descripció de les tasques: web programa garantia juvenil 2020
 • Formulari de sol·licitud: doc
 • Data d'incorporació de la feina (DATA ENCARA NO DETERMINADA, cal resolució de concessió de subvenció)
 • Llocs de treball: 1 tècnic auxiliar de participació i transparència, 2 agents cívics (condicionades a la resolució favorable per part del servei d’Ocupació de Catalunya de la sol·licitud de subvenció   tramitada  per l’Ajuntament de Vilafant en el marc de  la convocatòria efectuada per resolució TSF/1844/2020).
 • Bases (decret pdf)

 

Pràctiques per a joves- PGJ

amb títol universitari o de formació professional de grau superior inscrits en el programa de garantia juvenil (X2020001755).

 • Termini per presentar sol·licituds: 4 de desembre del 2020
 • Durada contracte (6 mesos)
 • Breu descripció de les tasques: web programa garantia juvenil 2020
 • Formulari de sol·licitud: doc
 • Data d'incorporació de la feina (DATA ENCARA NO DETERMINADA, cal resolució de concessió de subvenció)
 • Llocs de treball: 1 tècnic auxiliar de participació i transparència, 2 agents cívics (condicionades a la resolució favorable per part del servei d’Ocupació de Catalunya de la sol·licitud de subvenció   tramitada  per l’Ajuntament de Vilafant en el marc de  la convocatòria efectuada per resolució TSF/1844/2020).
 • Bases (decret pdf)

Convocatòria per a la provisió d’una plaça de guàrdia municipal i creació d’una borsa de treball

Termini de presentació de sol·licituds: 4 de febrer del 2020

 • Anunci i Bases (BOP 20.12.2019)
 • Convocatòria (DOGC 03.01.2020, BOE 15.01.2020)
 • Model d'instància presentació de sol·licituds (doc)
 • Llistat provisional d'aspirant admesos i exclosos a les proves selesctives per a la provisió d'una plaça de guàrdia municipal i la constitució d'una borsa de treball (pdf)
  • El termini donat als aspirants que figuren al llistat com a exclosos per esmenar les seves sol·licituds aportant els corresponents documents acreditatius, originals o fotocòpies compulsades,  i/o presentar les al·legacions o reclamacions que tinguin per convenient finalitza el proper dia 25 de febrer de 2020.

 • Llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos, designa dels membres del tribunal i data i hora de la realització de les proves selectives (Decret pdf). L’inici de les proves selectives tindrà lloc el proper dia 24 de març de 2020:

  • 9:00h prova de coneixements de català nivell intermedi (B2) per als aspirants admesos que no hagin quedat exempts de realitzar-la
  • 10:00h convocatòria per a tots els aspirats admesos

 • Resolució de rectificació d'errors d'omissió en la transcripció de la designa dels membres que composen el Tribunal qualificador de les proves selectives (pdf)

 • Per resolució de l'Alcaldia de data 16.03.2020 (pdf) s'ha acordat la suspensió i ajornament fins a nou avís del procés selectiu previst pels dies 24 i 25 de març de 2020.

 • Per resolució de l’Alcaldia de data 12.06.2020 s’acorda aixecar la suspensió del procés selectiu i efectuar nova convocatòria per a la constitució del tribunal i la  pràctica de les proves selectives que tindran lloc els dies 1 i 2 de juliol de 2020. Podeu obtenir tota la informació sobre el tipus de proves, els dies i hores de realització en el decret:
  • Decret d'alcaldía 12 de juny de 2020 (pdf)
  • Puntuació obtinguda pels aspirants presentats a les proves selectives corresponents a la Fase oposició portades a terme del dia 1 de juliol de 2020 (pdf)
  • Es recorda als aspirants que hagin superat aquesta Fase queden convocats pel dia 2 de juliol, a les 10:00, al pavelló municipal “Joel González” on tindran lloc les proves físiques.
 • Resultats de l'avaluació Psicotècnica obtinguda pels aspirants presentats a les proves selectives per a la provisió d'una plaça de Guàrdia Municipal i la constitució d'una borsa de treball (pdf)
 • Resultats finals de les proves selectives, puntuació obtinguda (pdf)

Convocatòria per a un procés selectiu per a la contractació laboral d'un/a operari/a de serveis múltiples

 • Durada del contracte: indefinit
 • Termini de presentació de sol·licituds: 13 de novembre del 2019
 • Anunci i Bases (BOP 14.10.2019) (DOGC 24.10.2019)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)
 • Decret d'Alcaldia amb el llistat provisional d'admesos i exclosos (pdf)
 • Resolució de l’Alcaldia sobre la composició del Tribunal qualificador i el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves selectives (pdf)
 • Decret d'Alcaldia amb el llistat definitiu d'admesos i exclosos (pdf): Les proves selectives tindran lloc el proper dia 12 de desembre de 2019, a les 9:30h a l'edifici del Casal de la Gent gran del Nucli antic (Pl. de l'Ajuntament, 2).
 • Resultats del procés Selesctiu: celebrat el 13 de desembre del 2019 (pdf)

Convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'operari/a de neteja

 • Termini de presentació de sol·licituds: 12 de novembre del 2019
 • Anunci i Bases (BOP 14.10.2019) (DOGC 23.10.2019)
 • Formulari de solicitud d'admisió (doc)
 • Decret d'Alcaldia amb el llistat provisional d'admesos i exclosos (pdf)
 • Resolució de l’Alcaldia sobre la composició del Tribunal qualificador i el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves selectives  (pdf)
 • Resultats del procés Selesctiu: celebrat el 16 de desembre del 2019 (pdf)

Convocatòria per a la contractació en pràctiques per a joves amb títol universitari o de formació professional de grau mig o superior inscrits en el programa de garantia juvenil.

 • Durada contracte (6 mesos)
 • Data finalització presentació sol·licituds (15 d'oct. 2019) i data límit formalització contracte (31 d'oct 2019)
 • Llocs de treball: 1 tècnic auxiliar d'obres i urbanisme, 2 agents cívics i 1dinamitzador/a aultural (condicionades a la resolució favorable per part del servei d’Ocupació de Catalunya de la sol·licitud de subvenció   tramitada  per l’Ajuntament de Vilafant en el marc de  la convocatòria efectuada per resolució TSF/1844/2019).
 • Bases (pdf)


Convocatòria contractació d'un operari de serveis múltiples (Expedient núm. X253/2018). 

 • Constitució de la borsa de treball (pdf)
 • Anunci de resultats (pdf 12.04.2019)
 • Edicte relació d'admesos (pdf 28.03.2019)
 • Decret d'admesos i exclosos (pdf). Termini presentació possibles esmenes i al·legacions 4 de març 2019
 • Anunci i bases (BOP30.11.2018) (DOGC 12.12.2018).
  Termini de presentació: 20 dies naturals a l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al (DOGC 02.01.2019).
 • Formulari de sol·licitud: pdf

Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a dinamitzador/a de joventut. Termini per a presentar instàncies: 20 dies naturals després de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC (fins el 14 de novembre 2018).

 • Constitució de la borsa de treball (pdf)
 • Resultats de les proves (pdf 17.04.2019)
 • Edicte relació d'admesos definitius (pdf)
 • Aprovació i anunci (BOP 10.10.2018) (DOGC 25.10.2018)
 •  Llistat d'admesos provisional borsa dinamitzadors/es de joventut (edicte, pdf). Termini per presentar al·legacions fins l'1 d'abril del 2019.

Convocatòria per a la contractació en pràctiques per a joves amb títol universitari o de formació professional de grau mig o superior inscrits en el programa de garantia juvenil.

 • Durada contracte (6 mesos)
 • Data finalització presentació sol·licituds (26 d'oct 2018) i data límit formalització contracte (31 d'oct 2018)
 • Llocs de treball: 1 tècnic auxiliar d'obres i urbanisme, 2 agents cívics, 1 tècnic auxiliar d'arxivística (4 places confirmades el 4 d'octubre amb la concessió de la subvenció)
 • Bases (pdf)
 • Decret d'ampliació de termini de presentació de sol·licituds del 15 al 25 d'octubre.

Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a nomenaments interins de guàrdies municipals
Termini per a presentar instàncies: 24 de juliol 2018.

 • Constitució de la borsa de treball (pdf)
 • Finalització del procés selectiu (pdf 10.04.2019)
 • Aprovació i anunci BOP 19.06.2018 (pdf) i DOGC 04.07.2018 (pdf)
 • Creació Borsa de Treball de Guàrdies municipals (Expedient 243) Decret d'Alcaldia (24.08.2018)
 • Relació d'admesos definitiva (Edicte, pdf)

Convocatòria de concurs d'oposició per establir una borsa de treball de la categoria d'administratius

Termini per a presentar instàncies: 24 de juliol 2018.

 • Constitució de la borsa de treball (pdf)
 • Resultats de les proves (pdf 10.04.2019)
 • Aprovació i anunci BOP 19.06.2018 (pdf) i DOGC 04.07.2018 (pdf)
 • Creació Borsa de Treball d'Administratius (Expedient 542) Decret d'Alcaldia (28.08.2018)
 • Edicte Decret d'alcaldia amb el llistat d'admesos 29.03.2019 (pdf)

Oferta de treball temporal (6 mesos) en contracte de pràctiques (tècnic auxiliar de comunicació) per a joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil, amb cicle formatiu o grau universitari. Oferta fins 17 de novembre del 2017. Bases (pdf)


Preoferta treball temporal (6 mesos) per a persones per a persones beneficiàries de Renda Garantida o RMI. Termini 22 de novembre 2017. Preoferta (pdf)


Preoferta treball temporal (6 mesos) per a persones a l'atur no perceptores i amb edat compresa 45 i 55 anys. Termini 15 de desembre 2017. Preoferta peó jardiner i paleta/serveis múltiples (pdf1 i pdf2)


Oferta de treball temporal (6 mesos) en contracte de pràctiques per a joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil, amb cicle formatiu o grau universitari. Oferta fins 10 de novembre del 2016.


Procediment, bases i la convocatòria per a la convocatòria per a la provisió, amb caràcter d'interinitat, de la plaça de cap del servei de vigilància/guàrdia municipal de Vilafant. El termini de sol·licituds finalitza el 19 d'octubre 2016 a les 14h.

 

 • Bases (pdf)
 • Convocatòria (pdf)
 • Formulari sol·licitud d'admissió (pdf,doc)
 • Decret d'aprovació d'admesos (pdf)
 • Decret admesos, tribunal i proves cap de vigilants (pdf)
 • Edicte de resultats (pdf) - 18 gen 2017
 • Proves selectives: 3 febrer de 2017 a l'Ajuntament de Vilafant (972 54 60 20)

  • - 9h, recepció i crida d’aspirants

 

  • - 9:30h trasllat dels aspirants a les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Figueres

 

  • - 10h, inici de les proves físiques

 

  • - 11:30h, trasllat dels aspirants a l’Ajuntament de Vilafant

 

  • - 12h, inici de les proves psicotècniques
  • Convocatòria a l'Ajuntament de Vilafant: 

    • 09:30h 23 de febrer proves físiques

    • 10:50h 24 de febrer proves psicotècniques
  • Finalització del procediment selectiu i proposta de nomenament (edicte pdf)

Procediment, bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal de tècnic auxiliar de gestió administrativa. El termini de sol·licituds finalitza el 23 de novembre 2015 a les 14h.

 • Bases (pdf)
 • Formulari sol·licitud d'admissió (pdf)
 • Resolució d'admesos i exclosos de la  convocatòria (pdf). Informació addicional: Les persones excloses disposaran fins a les 14:00 hores del dia 4 de gener de 2016, per acreditar la documentació que motiva la seva exclusió o presentar les al·legacions que considerin adients.

 

 • Resolució definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la realització de les proves selectives (pdf). Informació addicional: Les entrevistes personals es portaran a terme el dia 26 de gener de 2016, s'acord amb l'horari que s'especifica a la mateixa resolució

 

 • Resultat  del procés selectiu del tribunal qualificador per a la contractació laboral temporal d'una plaça de tècnic auxiliar en gestió administrativa (pdf)

Procediment, bases i la convocatòria per a la contractació, amb caràcter d'interinitat, de Cap del servei de vigilància/guàrdia municipal. Inici octubre 2015.

 • Edicte d'aprovació de les bases que han de regir el procediment de selecció per a la provisió d'una plaça, amb caràcter d'interinitat, de Cap del servei de vigilància/guàrdia municipal (BOP 27 oct 2015)

 • Convocatòria per a la provisió de la plaça de Cap del servei de Vigilància/Guàrdia Municipal (DOGC 2 nov 2015)

 • Edicte de rectificació d'errors (BOP 4 des 2015)

 • Model d'instància/sol·licitud per prendre part en la convocatòria (pdf). El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de novembre a les 14h.

 • Resolució d'admesos i exclosos de la  convocatòria (pdf). Informació addicional: Les persones excloses disposaran fins a les 14:00 hores del dia 4 de gener de 2016, per acreditar la documentació que motiva la seva exclusió o presentar les al·legacions que considerin adients.

 • Relació definitiva d'admesos i exclosos per a la realització de les proves selectives, nomenament del Tribunal qualificador, i convocatòria per a la realització del segon i tercer exercicis de la fase d'oposició: Dimecres 10 de febrer de 2016, a les 10 hores, a l'edifici del Centre Cívic Les Mèlies del nucli Camp dels Enginyers de Vilafant (Carrer Mossèn Cinto Verdaguer s/núm. al cantó de l'Escola Les Mèlies) (pdf)

 • Resultats de la fase oposició (pdf)

 • Convocatòria continuació proves selectives pel 4 de març 2016 a les 9h a la Casa de la Vila per participar a les proves d'aptitud física i psicotècnica (pdf)

 • Resultats prova física i psicotècnica i proposta de nomenament del candidat que ha resultat seleccionat (pdf)

 • Edicte de nomenament de funcionari interí (Cap dels vigilants) (DOGC 5 d'abril del 2016)

Procediment, bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal, a temps parcial, d'una plaça de dinamitzador/a juvenil. Inici juliol 2015.

 • Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal, a temps parcial, d'una plaça de dinamitzador/a juvenil (BOP 31 juliol 2015)

 • El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 10 d'agost del 2015

 • Formulari de sol·licitud d'admissió al procediment selectiu (doc, pdf)

 • 14 agost 2015: Decret d'aprovació de la llista provisional d'admesos i designació del Tribunal (pdf)

 • Guia orientativa de l'elaboració del projecte (especificat a la Base setena amb extensió i contingut del projecte de dinamització):       «Què creieu que s'ha detenir en compte per a (re)obrir un Espai Jove? Objectius, metodologia i activitats/difusió a tenir en compte per (re)iniciar aquest servei de joventut» Entre d'altres podeu tenir en compte aspectes de difusió i d'interacció comunitària, elements que facilitin la socialització i integració a les dinàmiques positives del municipi, l'espai jove com a espai de relació i de trobada natural, com respondre a les necessitats del jovent/territori, eines i acompanyament perquè el joventut siguin persones autònomes i amb criteri propi, etc...

 • 27 agost 2015: Resolució de Llistes definitives d'aspirants, Constitució del Tribunal qualificador i dates de les proves selectives per a la contractació laboral (pdf)

 • 14 setembre 2015: Informació sobre resultat de la qualificació dels aspirants i proposta de contractació laboral (pdf)

Procediment de selecció per a la provisió d'una plaça, amb caràcter d'interinitat, de Cap del Servei de vigilància/guàrdia municipal. Inici març 2014.Altres informacions de personal

Modificacions plantilla de personal de l'Ajuntament

Document Actions