Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Ofertes laborals - Recursos Humans - RRHH - RLT

Recursos Humans Portada.jpg

Selecció de personal

icona_transparencia(2).pngEls procediments de selecció publicats als Diaris Oficials es poden consultar al Portal de Transparència.

Si necessiteu cap aclariment sobre algun procés selectiu, podeu adreçar-vos a secretaria@vilafant.cat.

Si el que voleu, en canvi, és accedir al Club de Feina, aneu a aquesta web.


Borsa per a dinamitzador/a juvenil - Espai Jove

expedient núm. X2021001390

 • Termini per presentar sol·licituds: 13 de setembre de 2021
 • Bases del contracte laboral temporal de 24h/setmanals per concurs amb comprovació pràctica (acord Junta de Govern Local)
 • Convocatòria (DOGC 16.08.2021)

Pràctiques per a joves- PGJ

amb títol universitari o de formació professional de grau superior inscrits en el programa de garantia juvenil (X2021001185)


Provisió en propietat de la plaça d'Arquitecte/a (X2021000769)

 • Publicació de la convocatòria al BOP (25.05.2021) i al DOGC (02.06.2021) i al BOE (18.06.2021)
  • Model d'instància sol·licitud (pdf). Termini de presentació:  19 de juliol del 2021 (20 dies hàbils després de la data de publicació al BOE)

Tècnic/a mitjà/ana de Serveis Generals (X2020000398)

com a funcionari/ària de carrera (concurs oposició per mobilitat interadministrativa)

 • Publicació de la convocatòria al DOGC (23.03.2021), BOE (29.03.2021),
  • Model d'instància sol·licitud (doc). Termini de presentació:  28 d'abril del 2021
 • Anunci i Bases (BOP 23.03.2021)
 • Llistat de persones admeses (pdf)

Tècnic/a de Promoció econòmica (X2020001593)

i creació de Borsa de Treball

 • Publicació de la convocatòria al DOGC (25.02.2021), BOE (08.03.2021),
  • Model d'instància sol·licitud (doc). Termini de presentació de les sol·licituds 7 d'abril del 2021
 • Anunci i Bases (BOP 18/02/2021)

Cap de la guàrdia municipal (X2020001592)

 • Llistat resultats de les proves selectives per la provisió d'una plaça de Cap de la Guàrdia Municipal dutes a terme de l'11 al 15 de març del 2021 (pdf)
 • Llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos, composició del Tribunal i convocatòria a les proves selectives (pdf).
 • Llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos a la realització de les proves selectives (pdf). El Termini previst per a la presentació d’esmenes, al·legacions o reclamacions finalitza el dia 17 de febrer de 2021
 • Termini de presentació de sol·licituds: 21 de gener del 2021 (20 dies hàbils des de la publicació al BOE)
 • Anunci i Bases (BOP 30.11.2020) (DOGC 07.12.2020) (BOE 17.12.2020)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Tècnic/a mitjà/na de Serveis Generals (X2020001594)

 • Resultat de la 2a prova concurs entrevista (relació d'aspirants, pdf)
 • Resultat de prova teòrica (relació d'aspirants): pdf
 • Llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos i convocatòria als aspirants d'assistència (data, hora i lloc) per a la realització de les proves selectives (pdf)
 • Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador i assenyalament del lloc i data/hora per a la realització de les proves (pdf)
 • Termini de presentació de sol·licituds: 21 de desembre del 2020 (20 dies hàbils des de la publicació al BOE 20.11.2020)
 • Anunci i Bases (BOP 06.11.2020) (DOGC 13.11.2020)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Borsa de treball d'operari/a de jardineria (X2020001591)

 • Llistat de resultats proves selectives borsa d'operari/ària de jardineria (pdf)
 • listat definitiu d’aspirants admesos i exclosos i convocatòria als aspirants d’assistència (amb data, hora i lloc)  per a la realització de les proves selectives (pdf)
 • Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador i assenyalament del lloc i data/hora per a la realització de les proves (pdf)
 • Termini de presentació de sol·licituds: 14 de desembre del 2020 (20 dies hàbils des de la publicació al DOGC 13.11.2020)
 • Anunci i Bases (BOP 06.11.2020)

Pràctiques per a joves- PGJ

amb títol universitari o de formació professional de grau superior inscrits en el programa de garantia juvenil (X2020001755).

 • Termini per presentar sol·licituds: 4 de desembre del 2020
 • Durada contracte (6 mesos)
 • Breu descripció de les tasques: web programa garantia juvenil 2020
 • Formulari de sol·licitud: doc
 • Data d'incorporació de la feina (DATA ENCARA NO DETERMINADA, cal resolució de concessió de subvenció)
 • Llocs de treball: 1 tècnic auxiliar de participació i transparència, 2 agents cívics (condicionades a la resolució favorable per part del servei d’Ocupació de Catalunya de la sol·licitud de subvenció   tramitada  per l’Ajuntament de Vilafant en el marc de  la convocatòria efectuada per resolució TSF/1844/2020).
 • Bases (decret pdf)

 

Modificacions de relació de llocs de treball (RLT)

Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RTL) per la creació d'un lloc de treball de tècnic/a de Serveis Generals celebrat en Ple el 20 de gener del 2021 (X2021000059).

 • Edicte (pdf). Certificat Modificació RTL (pdf)

Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RTL) per la creació d'un lloc de treball de tècnic/a de Promoció Econòmica (X2020001982) celebrat en Ple el 25 de novembre del 2020.

 • Edicte (pdf)
 • Certificat Modificació RTL (pdf), fitxa Tècnic/a de Promoció Econòmica (pdf)

 

Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RTL) per la creació d'un lloc de treball de tècnic/a de serveis generals (Secretaria i Intervenció). El termini d'exposició pública finalitza el 22 d'abril del 2019.Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RTL) per la creació d'una nova plaça de guàrdia municipal. El termini d'exposició pública finalitza el 28 de gener del 2019.

 

 

Processos selectius antics

Podeu accedir a bona part dels processos selectius celebrats des del 2014 a la web de Recull de processos selectius anteriors.

Document Actions