Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Normativa en Exposició Pública


Normativa en exposició pública oberta

ATENCIÓ! Aquesta pàgina només recull documentació provisional i en tràmit d'aprovació.

Si cerqueu la documentació actual cal que us adreceu a la web d'ordenances, reglaments i normativa o bé web d'ordenances fiscals.


 • Llista d'impostos d'Activitat Econòmiques especials (IAE) del 2022 (PDF període exposició pública del 4 d'octubre fins el 3 de novembre 2022)
 •  
 • Aprovació ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
  • Publicació aprovació provisional d'ordenança (BOP 29.03.2022)
  • Text de l'ordenança i certificat (PDF)
 • Imposició i ordenació de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals i de l'Ordenança fiscal que la regula.
  • Edicte d'aprovació provisional (BOP 04.02.2022). Termini d'exposició pública: 21.03.2022
  • Certificat de l'acord d'aprovació inicial (PDF)

 


Normativa d'exposició pública ja tancada

 • Modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) 2021:

  • Edicte d'aprovació inicial (DOGC 27.09.2021). Termini d'exposició pública fins al 18 de novembre de 2021.
  • Certificat acord plenari amb la proposta de modificació del ROM (PDF).
 • Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció (parcel·les interiors i zones verdes):

  • Edicte (BOP 28.01.2019). Termini d'exposició pública fins a l'11 de març del 2019
  • Projecte (PDF), cartografia delimitació estat actual (PDF), cartografia delimitació (PDF)

 • Projecte de reforma de l'edifici de la Rectoria de Vilafant:Modificació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2016:

 • Edicte d'aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici econòmic de 2016 (BOP 2 novembre 2015). Termini d'exposició pública fins al 7 de desembre del 2015
 • Acord de modificació (del 25 oct del 2015)

 • Modificació de l'article 48è del Reglament municipal del servei d'abastament d'aigua potable:

  • Aprovació inicial, termini d'informació pública fins al 7 de desembre del 2015: ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació de l'article 48è del Reglament municipal del servei d'abastament d'aigua potable (DOGC 28 oct 2015).
  • Anunci sobre l'aprovació inicial de la modificació de l'article 48è del Reglament municipal del servei d'abastament d'aigua potable (BOP 2 de novembre 2015).
  • Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació de l'article 48è del Reglament d'abastament d'aigua potable (BOP 17 desembre 2015).
  • Reglament modificat

 

 

 

Document Actions